Zobacz większe

Lakier elektroizolacyjny IZOLAK 5 l

Producent: ppg

Jednoskładnikowy lakier alkidowy uretanowany modyfikowany THEIC-em elektroizolacyjny do nasycania uzwojeń klasy F

Więcej szczegółów

Chwilowo brak produktu w tej wersji

249,00 zł brutto

Opis

Pojemność5 l
Rodzajuretanowe

Więcej informacji

Charakterystyka:
Lakier IZOLAK stanowi roztwór modyfikowanej żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych. Wyróżnikiem IZOLAK-u na tle innych lakierów elektroizolacyjnych jest zdolność do utwardzania się w temperaturze pokojowej. Lakier odznacza się łatwością aplikacji, bardzo dobrymi własnościami eksploatacyjnymi i parametrami elektrycznymi. Jako rozcieńczalnik do lakieru IZOLAK należy stosować rozcieńczalnik do lakierów ftalowych elektroizolacyjnych.


Zalecane stosowanie:
Lakier IZOLAK ma zastosowanie do impregnacji uzwojeń, które nie są narażone na siły odśrodkowe (nie należy stosować do impregnacji uzwojeń wirników), przeznaczony jest również do nasycania uzwojeń maszyn niskoobrotowych, stojanów, małych transformatorów, cewek w głośnikach, elektromagnesów.


Impregnacja:
Metoda zanurzeniowa albo pędzlem – zaleca się dwukrotne nasycanie uzwojeń po upływie 40-60min lub po upływie 24 godzin od pierwszego nasycania. Powtórne nasycanie po upływie 60 min a przed upływem 24 godzin może powodować powstanie wad na powierzchni uzwojeń. Urządzenia, w których uzwojenia są wentylowane można po 24 godzinach od impregnacji zmontować. Urządzenia o nie wentylowanych uzwojeniach przed użytkowaniem w stanie niezmontowanym powinno się sezonować przez kilka dni w celu pełnego odparowania rozpuszczalnika.
Uwaga . Lakier nanosić w temperaturze wyższej od 5oC.


Czas utwardzania:
Do 24 godzin w temperaturze otoczenia, okres ten można skrócić przez podgrzanie w suszarce do temperatury 60-70 oC.

Właściwości:
Wskaźnik temperaturowy TI min.155
Gęstość w 20oC [g/cm3] 0,91÷0,95
Lepkość (kubek Forda ∅ 4 mm, 20oC) [s] 35-45
Zawartość składników nielotnych [%] 40÷41
Temperatura zapłonu [oC] min.23
Czas schnięcia do 3° w temp. 20oC [godziny] max.3
Elastyczność (warstwa 50μm.) nie pęka po zgięciu na sworzniu o ∅ 2mm
Odporność dielektryczna [kV/mm]
• w 20oC min.150
• w 130oC min.100
• po 24 godz. w wodzie min.80
• po 120 godz. w wodzie min.40

Nasiąkliwość w wodzie 24 h [% mas] max.1
Odporność na działanie oleju transformatorowego 24 godz. bez zmian

Produkty powiązane