Grunt BOPREM PU-60 Bochem 10 kg Zobacz większe

Grunt BOPREM PU-60 Bochem 10 kg

Producent: Bochem

Jednoskładnikowa, poliuretanowa żywica wzmacniająca podłoże i chroniąca przed przenikaniem wilgoci kapilarnej

Więcej szczegółów

Chwilowo brak produktu w tej wersji

380,76 zł brutto

Opis

Waga10 kg

Więcej informacji

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Jednoskładnikowy preparat na bazie roztworu prepolimeru poliuretanowego w rozpuszczalniku organicznym. Nie zawiera wody.


ZASTOSOWANIE
BOPREM PU-60 stosuje się jako środek zabezpieczający przed przenikaniem wilgoci kapilarnej do podłoży wykonanych z jastrychów cementowych i betonu, o zawartości wilgoci nie przekraczającej 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k i BONIPOX PARKIET 2k ECO).
Preparat stosuje się również jako grunt wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych. BOPREM PU-60 wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.
Preparat po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy syntetyczną zaprawę, którą można stosować do szybkich napraw niewielkich ubytków podłoża. BOPREM PU-60 można stosować na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.


SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża: odpylić, sprawdzić wilgotność. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw, pozostałości farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność klejów, naprawić pęknięcia i odpylić. Nowe jastrychy przeszlifować i odkurzyć.
Gruntowanie: doprowadzić preparat do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać i nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Warstwę żywicy nałożyć obficie, bez tworzenia kałuż i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20-25oC i wilgotności względnej najwyżej 65%). Aby uzyskać lepszą penetrację żywicy w głąb jastrychu zalecane jest jej rozcieńczenie poprzez dodanie max. 30% ROZCIEŃCZALNIKA DO ŻYWIC POLIURETANOWYCH P31.
Zabezpieczanie przed wilgocią kapilarną: w celu uzyskania bariery przeciwwilgociowej należy nałożyć 2 warstwy żywicy w układzie „na krzyż” (prostopadle do siebie), przy czym druga warstwa musi być naniesiona preparatem nierozcieńczonym. Pomiędzy nakładaniem obydwu warstw BOPREM PU-60 nie powinno upłynąć więcej niż 12 godzin. Przed przystąpieniem do kolejnych prac należy odczekać do całkowitego wyschnięcia żywicy. Czas wysychania zależy od warunków w pomieszczeniu pracy i może wynosić od 24 do 72h. W celu poprawienia przyczepności do klejów parkietowych, zaraz po naniesieniu drugiej warstwy preparatu, obsypać podłoże piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu nadmiar piasku należy usunąć.


Optymalne warunki pracy:
Temperatura w pomieszczeniu: 15oC - 25oC
Temperatura podłoża powyżej 18oC
Wilgotność względna powietrza: poniżej 65%
Wilgotność podłoża: jastrychy cementowe i beton maks. 4% (metoda CM) - izolacja wilgoci, jastrychy cementowe i beton maks. 2,0% (metoda CM) - gruntowanie, jastrychy anhydrytowe maks. 0,5% (metoda CM) - gruntowanie.


DANE TECHNICZNE
Zawartość suchej masy 60 % wag. Obciążenie przez chodzenie po 8 godzinach
Czas całkowitego utwardzenia 72 godziny
Wydajność 100 – 200 g/m2 przy nanoszeniu jednej warstwy
200 – 400 g/m2 przy nanoszeniu dwu warstw
Czyszczenie octan etylu, po wyschnięciu tylko mechanicznie. Nie stosować wody i alkoholu.

Produkty powiązane