Grunt BOPREM PU-100 ECO Bochem 10 kg Zobacz większe

Grunt BOPREM PU-100 ECO Bochem 10 kg

Producent: Bochem

Jednoskładnikowa, poliuretanowa żywica wzmacniająca podłoże i chroniąca przed przenikaniem wilgoci kapilarnej

Więcej szczegółów

Chwilowo brak produktu w tej wersji

470,71 zł brutto

Opis

Waga10 kg

Więcej informacji

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Jednoskładnikowy preparat na bazie prepolimeru poliuretanowego. Nie zawiera wody i rozpuszczalników organicznych.


ZASTOSOWANIE
BOPREM PU-100 ECO stosuje się jako środek zabezpieczający przed przenikaniem wilgoci kapilarnej do podłoży wykonanych z jastrychów cementowych i betonu o zawartości wilgoci nie przekraczającej 4% (metoda CM), na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych i epoksydowo-poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k i BONIPOX PARKIET 2k ECO).
Preparat stosuje się również jako grunt wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych. BOPREM PU-100 ECO wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.
Preparat po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy syntetyczną zaprawę, którą można stosować do szybkich napraw niewielkich ubytków podłoża. BOPREM PU-100 ECO może być stosowany na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.


SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża: odpylić, sprawdzić wilgotność. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw, pozostałości farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność klejów, naprawić pęknięcia i ubytki oraz odpylić. Nowe jastrychy przeszlifować i odkurzyć.
Gruntowanie: doprowadzić preparat do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać i nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Warstwę żywicy nałożyć obficie, bez tworzenia kałuż, pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20-25oC i wilgotności względnej najwyżej 65%).
Zabezpieczanie przed wilgocią kapilarną: w celu uzyskania bariery przeciwwilgociowej należy nałożyć 2 warstwy żywicy w układzie „na krzyż” (prostopadle do siebie). Pomiędzy nakładaniem obydwu warstw BOPREM PU-100 ECO nie powinno upłynąć więcej niż 12 godzin. Przed przystąpieniem do kolejnych prac należy odczekać do całkowitego wyschnięcia żywicy. Czas wysychania zależy od warunków w pomieszczeniu pracy i może wynosić od 24 do 72h. W celu poprawienia przyczepności do klejów parkietowych, zaraz po naniesieniu drugiej warstwy preparatu obsypać podłoże piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu nadmiar piasku należy usunąć.


Optymalne warunki pracy:
Temperatura w pomieszczeniu: 15oC - 25oC
Temperatura podłoża powyżej 18oC
Wilgotność względna powietrza: poniżej 65%
Wilgotność podłoża: jastrychy cementowe i beton maks. 4% (metoda CM) - izolacja wilgoci, jastrychy cementowe i beton maks. 2,0% (metoda CM) - gruntowanie, jastrychy anhydrytowe maks. 0,5% (metoda CM) - gruntowanie.


DANE TECHNICZNE
Zawartość suchej masy 100 % wag.
Obciążenie przez chodzenie po 8 godzinach
Czas całkowitego utwardzenia do 72 godzin
Wydajność 100 - 200 g/m2 przy jednokrotnym naniesieniu, 300 – 400 g/m2 przy dwukrotnym naniesieniu,
Czyszczenie octan etylu, po wyschnięciu tylko mechanicznie. Nie stosować wody i alkoholu.

Produkty powiązane