Zobacz większe

Grunt BOPREM PUR Bochem 0,9 kg

Producent: Bochem

Jednoskładnikowy, poliuretanowy impregnat do gruntowania podłoży.

Więcej szczegółów

Chwilowo brak produktu w tej wersji

25,00 zł brutto

Opis

Waga0,9 kg

Więcej informacji

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Jednoskładnikowy preparat na bazie roztworu prepolimeru poliuretanowego w rozpuszczalniku organicznym, utwardzający się wilgocią z otoczenia. Nie zawiera wody.


ZASTOSOWANIE
BOPREM PUR stosuje się jako grunt odpylający i wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów poliuretanowych (np. BONIPUR PARKIET 2k, BONIPUR PARKIET 1k). Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Nadaje się do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.


SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża: odpylić, sprawdzić wilgotność. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw, pozostałości farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność klejów, naprawić pęknięcia i ubytki, np. z użyciem preparatu do renowacji jastrychów BONIBET i odpylić. Nowe jastrychy przeszlifować i odkurzyć.
Gruntowanie: doprowadzić preparat do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać i nanosić za pomocą pędzla lub wałka, bez tworzenia kałuż. Unikać kontaktu z wodą przez pierwsze 10 godzin, która może spowodować powstanie piany na utwardzonej powierzchni gruntu. Klejenie parkietów jest możliwe po upływie najmniej 4 godz., zaleca się jednak wykonać je po 24 godzinach.
Optymalne warunki pracy:
Temperatura w pomieszczeniu: 15oC - 25oC
Temperatura podłoża powyżej 18oC
Wilgotność względna powietrza: poniżej 65%
Wilgotność podłoża: jastrychy cementowe i beton maks. 2,0% (metoda CM)
jastrychy anhydrytowe maks. 0,5% (metoda CM)


DANE TECHNICZNE
Zawartość suchej masy 30% wag.
Czas całkowitego utwardzenia 24 godziny
Wydajność 100 – 200 g/m2
Czyszczenie octan etylu, po wyschnięciu tylko mechanicznie. Nie stosować wody i alkoholu.